Visie op leren en opleiden

De analyse van behoeften is een startpunt voor het (door)ontwikkelen van een visie op leren en opleiden. De behoeften van studenten, van docenten, van het werkveld, van de onderwijsinstelling moeten op elkaar worden afgestemd. Maatschappelijke ontwikkelingen mogen ook niet ongezien worden. En wie betaalt bepaalt! Probeer daar maar eens een samenhangende visie voor curriculumontwikkeling van te maken.

Wil je een bijdrage schrijven/filmen over een van deze onderwerpen, meld je dan hier aan.

Reacties zijn gesloten.