Facilitering

Bij de facilitering van curriculumontwikkelaars zijn naast betrokkenheid van docenten ook hun ontwerp vaardigheid van belang en de zorg dat het nieuwe curriculum past in de planning en de organisatie van het onderwijs. Professionele leerprocessen en standaarden voor het product en het proces van curriculumontwikkeling ondersteunen de betrokkenheid van docenten.

  • Betrokkenheid van docenten
  • Planning van curriculumontwikkeling
  • Verankering van het curriculum in de organisatie
  • Ontwerpvaardigheid van alle betrokkenen
  • Standaarden voor het product en proces van curriculumontwikkeling

Wil je een bijdrage schrijven/filmen over een van deze onderwerpen, meld je dan hier aan.

Reacties zijn gesloten.