Context

Curriculumontwikkelaars zijn niet blind voor wat zich in de buitenwereld afspeelt. Hun bedoeling is juist om wat zich aan verandering en vernieuwing in de buitenwereld afspeelt een plek te geven in het curriculum. Deze buitenwereld duiden we aan met ‘context’.

‘Rekening houden met de context’ krijgt te maken met tenminste twee vragen. Op de eerste plaats de vraag welke ontwikkelingen je tot de context moet rekenen. Op de tweede plaats de vraag hoe je de context vertaalt naar het curriculum.

Om ontwikkelingen in kaart te brengen wordt er gekeken naar internationale, nationale en regionale ontwikkelingen op sociaal-economisch en technologisch gebied. Daarnaast ligt het voor de hand om rekening te houden met beleid dat wordt ontwikkeld binnen het onderwijs zelf. Immers, op beleidsniveau binnen en buiten het eigen instituut worden ideeën ontwikkeld om bij de tijd te blijven.

De vertaalslag van context naar curriculum is een onderwerp dat apart aandacht verdient. Er zitten tal van vragen in opgesloten. Bijvoorbeeld hoe bepaal je welke ontwikkelingen belangrijk zijn? En als je eenmaal die vraag beantwoord hebt, hoe vinden deze ontwikkelingen dan hun weg naar het curriculum?

  • Vraag 1: hoe vind je in de context van hoger onderwijs je weg in de veelheid van ontwikkelingen?
  • Vraag 2: hoe vertaal je ontwikkelingen naar het curriculum?
  • Vraag 3: hoe stel je prioriteiten vast voor curriculumontwikkeling?

Wil je een bijdrage schrijven over een van deze onderwerpen, meld je dan hier aan.

Reacties zijn gesloten.