Voor wie?

Onderwijs is een publieke aangelegenheid. Iedereen heeft er ervaring mee, praat er over mee en heeft er een mening over. Opvattingen over wat goed onderwijs is lopen uiteen en er is altijd wel iemand ontevreden. Deze discussies zijn een teken dat onderwijs ons aan het hart gaat en nooit af is. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering, maar het is geen uitgemaakte zaak wat een verbetering is.

Expertise van docenten

Docenten hebben naast onderwijstaken een rol in het ontwikkelen van onderwijs. Dat onderstreept hun expertise en komt tevens de kwaliteit en de acceptatie van verbeteringen en vernieuwingen ten goede. Deze website helpt graag een handje daarbij.

Deze website richt zich op collega’s in het hoger onderwijs die bezig zijn met de ontwikkeling van het onderwijs. Door te verwijzen naar recent onderwijskundig onderzoek biedt de website ondersteuning bij verschillende thema’s in de curriculumontwikkeling. Niet vanuit het idee dat er voor die onderwijskundige kwesties eenduidige en pasklare oplossingen te vinden zijn, maar vanuit het idee dat er in recent wetenschappelijk onderzoek ideeën te vinden zijn die bij kunnen dragen aan oplossingen. Deze website richt zich daarbij op kwesties op opleidingsniveau.

Impact voor de opleiding

Er wordt vanuit gegaan dat de organisatie van curriculumontwikkeling binnen een opleiding plaatsvindt en de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van een groot aantal mensen. Dat zijn in de eerste plaats de docenten die aan de opleiding verbonden zijn. Daarnaast zijn dat vooral studenten en vertegenwoordigers van de organisaties en bedrijven waar studenten na hun opleiding terecht komen of stage lopen. Bovendien sturen de overheid en de politiek met beleidsmaatregelen het onderwijs, omdat zij maatschappelijk verantwoordelijk worden gehouden voor goed onderwijs. Daarvoor roept de opleiding allerlei samenwerkingsverbanden in het leven. Curriculumontwikkeling wordt daardoor in allerlei teamverbanden verricht.

We hebben niet de illusie aan alle spraakverwarring of verschillen in inzicht een einde te maken. We zijn tevreden als collega’s zich met deze website een beetje op weg geholpen voelen. En nieuwe vragen en antwoorden zijn daarbij zeer welkom.

Verder lezen over de inrichting van de website

Reacties zijn gesloten.